+38-098-699-57-17

Ремонт гидрораспределителя Кейс 921С

Filter
Filter products Showing the single result
Best seller
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Ремонт гидрораспределителя,
Ремонт гидрораспределителя золотникового, Remont gidroraspredelitelya zolotnikovogo,

Ремонт гидрораспределителя

Sold By Производство и ремонт гидравлики, Ремонт, Продажа, Восстановление, Реставрация, Капитальный, Лучшая цена, Отзывы ✅
4,447.00
Гідромашини: гідронасоси і гідромотори ак- сіально-поршневі регульовані і нерегуліру- ються, а також насосні агрегати використовуються в об'ємних гідроприводах машин і призначені для роботи у відкритих і закритих системах. Гідромашини виготовляються зі шліцьовими і шпонковими валами лівого і правого обертання. Гойдає вузол і сферичний розподільник підвищеної несучої здатності і ізносостойкос- ти забезпечують високу надійність гідромашин. У конструкціях виробів використані прогрес- пасивного рішення, захищені патентами Насоси і гідромотори регульовані і нерегулі- руемой типу 300 і насосні агрегати виготовлені згідно ТУ 4141-011-00239882-2006, типу 400 изго- кування по ТУ 4141-004-00239882-2006, насоси з на- Клон шайбою типу 416 по ТУ 4141-006-00239882- 2006, на гидроаппаратуру ТУ см. В розділі 8. Гідромашини з роликовими конічними під- шіпнікамі (третього покоління) замінюють раніше загальні зведення про гідромашинах випускаються гідромашини з кульковими радіаль- ноупорнимі підшипниками, виробництво яких здійснюється малими серіями для ремонтних потреб. Завдяки оптимальній конструкції вузла з ролікови- ми конічними підшипниками, ресурс гідромашин, в порівнянні з раніше випускаються гидромашинами, збільшений, при цьому знижені маса і габарити, а уро вень уніфікації доведений до 93%. Гідромашини, при роботі в режимі насоса, преобра- товують механічну енергію обертання приводного вала в гідравлічну енергію потоку робочої рідини, при цьому подача пропорційна швидкості обертання і робочому об'єму. При роботі в режимі гідромотора гідромашини перетворять гідравлічну енергію потоку робо чий рідини в механічну енергію обертання ви- перехідного валу, при цьому частота обертання прямо-про- пропорційна витраті і назад-пропорційна робочому об'єму, крутний момент на валу пропорції ціонален перепаду тисків між вхідним і ви- вихідним отворами і робочому об'єму. Дренажну порожнину нерегульованих гідромото- рів і насосів і регульованих гідромоторів сліду- ет з'єднати з лінією дренажу гідросистеми. при цьому гідромотори та насоси можуть бути встанов- лени в будь-якому положенні (див. схему монтажу), але Монтаж дренажного трубопроводу Схема монтажу дренажного трубопроводу так, щоб дренажна порожнину була заповнена робочою рідиною. Для регульованих насосів, що застосовуються в від- тих гидросистемах, з'єднувати дренажну порожнину з лінією дренажу забороняється Насоси і гідромотори нерегульовані 300 КД / 2008 3.1. Насоси і гідромотори нерегульовані типу 310 Лист Листів 22 При роботі в режимі насоса вал приводиться в обертання від двигуна. Поршні, встановлені в блоці циліндрів, вра щаются навколо осі блоку і одночасно соверша- ють зворотно-поступальний рух, при цьому за одну половину обороту поршень всмоктує робочу рідина, а за іншу - нагнітає її в гідросистему. Тиск на виході з насоса визначається нагруз- кой на робочий орган і обмежується предохрані- тельним клапаном гідросистеми. Подача визначається частотою обертання валу насо- са і робочим об'ємом насоса. Насоси і гідромотори нерегульовані типу При роботі в режимі мотора робоча рідина, нагнітається з гідросистеми через отвір в кришці і через паз розподільника, вступаючи в блок циліндрів, призводить в рух поршні. Поршні передають зусилля на сферичний шарнір. Так як осі вала і блоку циліндрів перебувають під кутом, сила в шарнірі розкладається на осе- ву і тангенціальну складові. Осьова навантаження сприймається підшипниками, а тангенціальна створює крутний момент на валу гид- ромотора. Величина моменту на валу прямо-пропорційна робочому об'єму (V) гідромотора і перепаду тиску (ΔP) і обмежується запобіжним клапаном Частота обертання (n) прямо-пропорційна ко- лічестве підводиться робочої рідини і назад- пропорційна робочому об'єму Насоси і гідромотори нерегульовані типу Гідромотори призначені для використання в закритих гідросистемах. Спільно з гідронасо- самі серії 416 утворюють гідростатичну транс- місію. нерегульовані гідромотори з пристикованим блоком прополіскування типу 310.4.112.0 ... .78. ... Вбудований блок прополіскування забезпечує обмін робочої рідини між баком і закритим контуром гідростатичної трансмісії. Насос нерегульований типу При роботі насоса вал приводиться в обертання від двигуна. Поршні, встановлені в блоці ци- Ліндрен, обертаються навколо осі блоку і одновре- Саме здійснюють зворотно-поступальний дви- ються, при цьому за одну половину обороту поршень всмоктує робочу рідину, а за іншу - нагне- тане її в гідросистему. Тиск на виході з насоса визначається навантаженням на робочий орган і ограничи- ється запобіжним клапаном гідросистеми. Подача визначається частотою обертання валу насоса і робочим об'ємом насоса. 3.2. насос нерегульований типу 411 Структурна схема позначень нерегульованого гидронасоса типу 411 - базове виконання; - можливе виконання; - - виконання не може бути виконано; * - при замовленні даних виконань, в шифрі гидронасоса дані графи можуть не заповнюватися; ** - за матеріалом ущільнень NBR відповідає УХЛ1, FKM - Т1 гидромотор нерегульований типу При роботі в режимі мотора робоча рідина, нагнітається з гідросистеми через отвір в кришці і через паз розподільника, вступаючи в блок циліндрів, призводить в рух поршні. Поршні передають зусилля на сферичний шар- нир. Так як осі вала і блоку циліндрів находят- ся під кутом, сила в шарнірі розкладається на осьову і тангенціальну складові. осьова навантаження сприймається підшипниками, а тан- генціальная створює крутний момент на валу гідро- мотора. Величина моменту на валу прямо-пропорціональ- на робочому об'єму гідромотора і перепаду давле- ня і обмежується запобіжним клапаном. Частота обертання прямо-пропорційна количест- ву підводиться робочої рідини і назад-пропорції нальних робочому об'єму. Технічні характеристики гідромоторів Гидромотор з вбудованими клапанами Гидромотор оснащений вбудованими двухкаскад- ними трилінійна запобіжно-під- точними клапанами КПП, призначеними для захисту гідроприводу від перевантаження при вище- ванні робочого тиску в гідросистемі машин. Налаштування запобіжно-підживлювальних кла- панів КПП необхідно вказувати при замовленні. Гидромотор може оснащуватися наступними допол- Передачі клапанами: • байпасним клапаном, який виконує функцію об'єднання робочих порожнин, • додатковими подпиточной клапанами, ви- полнять функцію захисту гідромотора від ка- вітаціі. Таблиця приєднувальних розмірів для гідромоторів з вбудованими клапанами типу 410.0. ... .W. ... .F34 (в міліметрах) Гидромотор типу 410.0.107.W. ... .F32 + ГКП.0.25 зі вбудованими клапанами і пристикованим проти- вообгонним клапаном ГКП.0.25 Гідроклапан протівообгонний призначений для підтримання постійної (заданої) швидкості враще- ня вала гідромотора під дією попутної нагруз- ки в відкритих контурах гідросистем Насоси регульовані типу Насоси типу 313 аксіально-поршневі регуліру- ються мають широкий діапазон зміни робітничо го обсягу, різні види регулювання і управ лення. У початковому стані робочий об'єм може бути як максимальним, так і мінімальним. управле- ня може бути позитивним або негативним. пози- тивное управління збільшує робочий об'єм, а негативний управління зменшує робочий об'єм. Зміна робочого об'єму викликає зміна по- дачі і споживаного (приводного) моменту. Обмеження мінімального і максимального ра- чих обсягів проводиться регулювальними вин- тами. Виконання без обмеження робочого об'єму (без гвинтів) є базовим. Позначення регульованих насосів задається по структурній схемі. Насоси регульовані типу Принцип роботи качає вузла насоса Гойдає вузол складається з вала, встановленого в корпусі на підшипниках і блоку циліндрів. Фла- нець вала через сферичні головки шатунів соеди- нен з поршнями і шипом. Поршні переміщаються в циліндрах блоку. Величина ходу поршнів визна ляется кутом, утвореним осями обертання блоку циліндрів і валу. Блок по сферичної поверхні контактіру- ет з розподільником, який протилежної стороною прилягає до опорної поверхні корпусу регулятора. З боку кінця вала насос закривається дахів- кой, ущільненої гумовим кільцем і манжетою. При роботі насоса вал приводиться в обертання від двигуна. Обертання валу передається шатунам, від них через поршні - блоку циліндрів. Кожен поршень за одну половину обороту валу виробляє всмоктування, за іншу - нагнітання ра- робочої рідини в гідросистему. Тиск на виході з насоса визначається на- грузкой на робочий орган і обмежується предох- ранітельним клапаном гідросистеми. Подача визначається частотою обертання валу насо- са, а також власним робочим об'ємом насоса. Робочий об'єм визначається кутом нахилу бло- ка циліндрів щодо осі вала. Принцип роботи регулятора Регулятор складається з встановлених в корпусі сту- пенчатого поршня, пальця, що фіксує гвинта, дво- керамічного золотника з черевиком і підп'ятником, двуплечевого важеля, кришки, в якій розміщені деталі, що мають різне функціональне назна- чення. Знизу блок регулятора закривається склянкою з кільцем ущільнювача. Деталі, що входять в кришку, змінюють співвідношення моментів на важелі і положення золотника відноси кові пальця. У нейтральному положенні золотник забезпечує рівновагу сил, що діють на пор- шень регулятора. Зсув золотника від нейтрально- го положення вправо або вліво викликає зміна тиску в порожнині більшого діаметра поршня і кош- щення останнього. При переміщенні поршня, пов'язаного з качає вузлом через сферичну головку пальця, відбувається зміна кута нахилу блоку циліндрів і зміна робочого об'єму. Порожнина циліндра меншого діаметра поршня пос тоянно з'єднана з каналом високого тиску. Порожнина під циліндром більшого діаметру через отвори в пальці, розподільний поясок золот- ника і отвір в гвинті можуть з'єднуватися або з ви- соким тиском, або з дренажем. Насоси з пропорційним електрогідравлічним керуванням До блоку регулятора насоса приєднаний дат- чик зворотного зв'язку, гідророзподільник з про- пропорційно електромагнітом і електронний блок. При подачі напруги живлення і вхідного електричного сигналу управління до електрон ному блоку насоса, при частоті обертання не нижче мінімальної, робочий об'єм відповідає вхідного електричного сигналу управління. Електронний блок формує і подає на про- пропорційно електромагніт сигнал різниці, відповідний різниці сигналу з датчика про- зворотного зв'язку і вхідного електричного сигналу управління. пропорційний електромагніт переміщує золотник гідророзподільника. Гидрораспределитель з'єднує порожнину ци- Ліндрен більшого діаметра регулятора або з каналом високого тиску, або зі зливом. Насоси регульовані Насос типу аксіально-поршневий регуліруе- мий по конструкції, принципу роботи аналогічний насосу типу 313, виняток становить конструк- ція пари шатун-поршень качає вузла насоса. Поршень є конічний плунжер з двома сферичними головками. однією сферічес- кой головкою шатун спирається на вал, друга сфе- річеская головка поршня знаходиться в блоці цілінд- рів, здійснюючи поступальний рух в циліндрах блоку. Ущільнення забезпечується двома поршневими кільцями компресійного типу. Дана конструкція поршневого вузла дозволяє знизити масу і габарити насоса і підвищити максимальний робочий тиск і швидкість обертання приводного вала. Гідромотори регульовані типу Гідромотори аксіально-поршневі регуліруе- мие, реверсивні типу 303 мають широкий діап зон робочого об'єму, різні види регулірова- ня і управління. У початковому стані робочий об'єм може бути як максимальним, так і мінімальним. управління може бути позитивним (збільшує робочий об'єк ем) або негативним (зменшує робочий об'єм). Напрямок, момент і частота обертання валу гідромотора визначаються напрямком подво- да робочої рідини, тиском, а також собс- ничих робочим об'ємом гідромотора. Робочий обсяг визначається діаметром поршня і кутом на- клону блоку циліндрів щодо осі вала. Кут між віссю вала і блоку циліндрів може ме няться як в автоматичному режимі від робочого давши- лення в гідросистемі, так і від зовнішньої системи управ- лення, забезпечуючи необхідні характеристики. Обмеження мінімального і максимального робо чих обсягів проводиться регулювальними гвинтами. Виконання без обмеження робочого об'єму (без гвинтів) є базовим. Позначення регульованих гідромоторів задається по структурній схемі. гидромотор функціонально Гидромотор функціонально складається з двох уз- лов: качає вузла і регулятора. Гойдає вузол включає вал, встановлений в корпусі на підшипниках, і блок циліндрів. з боку кінця вала гидромотор закривається дахів- кой, ущільненої гумовим кільцем і манжетою. Фланець вала через сферичні головки шатунів з'єднаний з поршнями і шипом. Поршні сприймають тиск робочої жид- кістки і через шатун передають зусилля на сферичний шарнір, сила в шарнірі розкладається на осьову і тангенціальну складові. осьова навантаження сприймається радіально-наполегливими кульковими або конічними підшипниками, а тангенціальна створює крутний момент на валу гідромотора. Блок циліндрів по сферичної поверхні контактує з розподільником, який протидії положную стороною прилягає до опорної поверх- ності корпусу регулятора. Регулятор призначений для зміни робочого обсягу гідромотора за рахунок зміни кута накло- на блоку циліндрів. Регулятор складається з встановлених в корпусі ступеневої поршня, пальця, зафіксованого в поршні гвинтом, золотника з черевиком і подпят- ніком, важеля, кришки, в якій розміщені деталі, мають різне функціональне призначення. Порожнина циліндра меншого діаметра поршня регу- лятором постійно з'єднана з каналом високого давле- ня через зворотний клапан. Порожнина циліндра більшого діаметра поршня через отвори в пальці, распределі- вальний поясок золотника і отвір в гвинті може з- об'єднуючим або з високим тиском, або з дренажем. В процесі роботи, при подачі тиску управле- ня через отвори «Х» в кришці, деталі, що входять в кришку, змінюють співвідношення моментів на важелі і становище золотника щодо пальця. зсув золотника від нейтрального положення вправо або вле- у викликає зміна тиску в порожнині більшого діаметра поршня і зміщення останнього. При цьому гідромотор працює з меншим робочим об'ємом (Моментом), але з більш високою частотою обертання. При знятті керуючого тиску поршень переме- щается в нижнє положення, збільшуючи робочий об'єк ем гідромотора. При подачі тиску регульованої величини забезпечується безступінчасте регулірова- ня робочого об'єму. З умов компоновки корпус регулятора може бути розгорнутий на 180 ° відносно корпусу гідромо- тора. насосні агрегати На базі регульованих насосів типу освоєно виробництво насосних агрегатів типу 3 3 3, в по- нейшем були розроблені насосні агрегати типу 2 3 3 з нерегульованими насосами, (де 3 - 2, 3, 4, 5, 6 - кількість потоків, т. Е. Кількість насосів). Приєднувальні розміри фланців на всаси- вання і нагнітання відповідають стандартам SAE. Агрегат зібраний за модульним принципом. За бажанням замовника при узгодженні з за- водом-виробником агрегати комплектуються од- ним, двома і більше насосами. Виконання вихідного вала за бажанням замовлення- чика може бути різним: вал-торсіон, вал з шлицами, вал зі шпонкою або вал з фланцем т. д. Агрегат складається з редуктора, на якому уста- навливаются регульовані і (або) нерегуліруе- мие насоси. Існують різні варіанти виконання кор- Пусан редуктора: варіант (основний) - фланець кор- Пусан редуктора круглий, варіант - без фланця (див. виконання 333.1.160), передбачені також пере- хідні фланці для приєднання до різних з- деліям. Агрегати мають високу надійність, максимальне ний ресурс і підвищену ремонтопридатність. Оптимальне розташування насосів спрощує мон- тажному роботи, знижує витрати на обслуговування і ремонт. Монтаж окремого насоса, зняття і провер- ка виробляються однією людиною без використання вантажопідйомних механізмів і не уявляють осо- Бих труднощів. При замовленні агрегату вказувати його позначення і позначення насосів згідно структурним схемам. Для ремонту екскаваторів освоєно виробництво комплектів, названих «Установка насосного агре- гата УНА ». Комплект УНА складається з гідроагрегату і набору вузлів і деталей, за допомогою яких проводиться монтаж агрегату на екскаваторах на заміну раніше уста- новлених насосів. Наприклад, УНА-1 замінює здвоєний насос 321.224 або 223.25 заводу «Строй-гідравліка» (м.Одеса) на насосний агрегат 323.2.112 на екскаваторах типу ЕО 4124А і валильно-трелювальних машині ЛП-19. Гідроклапани прямого дії Гідроклапани прямого дей ствия, призначені для захисту гідроприводу від перевантаження при підвищенні робочого тиску в гідросистемі машини, виготовлені по ТУ 4144- 014-00239882-2007. Позначення клапана визначає діапазон на- будівництва тиску, виконання: патронне або кор- пусное. При замовленні гідроклапана необхідно вказати повне позначення клапана і конкретну вели чину тиску настройки (р) При відсутності в замовленні конкретної величини на- будівництва клапана, клапан налаштовується на мінімальну ний тиск в діапазоні настройки, величина на- будівництва на клапані не вказується. Примітка: Клапан налаштовується при номіналь- ном витраті робочої рідини. Відкриття клапана на- чинается при тиску 0,75 р. гідроклапан запобіжний Найменування показника Значення Умовний прохід, мм 16 Тиск на вході, МПа (кгс / см2) • мінімальне 5 (50) • номінальне 20 (200) • максимальне 35 (350) Діапазон настройки тиску, МПа (кгс / см2) від 5 до 35 (від 50 до 350) Витрата робочої рідини при кінематичної в'язкості 30 ... 35 мм 2 / с, дм3 / с (л / хв), • мінімальний 0,05 (3) • номінальний 1,05 (63) • максимальний 2,00 (120) Внутрішня герметичність (максимальні внутрішні витоку) 0 при тиску 0,75 р, см3 / хв Зміна тиску настройки при зміні витрати від мінімального до номінального для ряду тисків: від 5 до 10 МПа,% 20 від 10 до 35 МПа,% 10 Максимальне перевищення тиску настройки при миттєвому зростанні тиску на вході від 0 до рном за 0,06 с,% від тиску настройки 20 Маса, кг, не більше 0,6 Технічні характеристики Гідроклапан запобіжний, призначений для захисту гідроприводу від перевантаження при під- шеніі робочого тиску в гідросистемі, виготовлений по ТУ . Гідроклапан запобіжний типу КПП-4, КПП-5, КПП-4.1, КПП-5.1 Гідроклапани предназначе- ни для запобігання гідравлічних від тиску, що перевищує встановлений. Запобіжні гідроклапани є кла- панами непрямої дії патронного виконання для вбудовування в панелі, корпусу перепускних бло- ков і індивідуальні корпусу. Налаштування необхідного тиску проводиться регулювальним гвинтом. при постачання виробу споживачеві гвинт може перебувати в будь-якому положенні. Гідроклапани назад-запобіжні ОПК-16, ОПК-20 Гідроклапани назад-запобіжні перед- призначені для захисту від перевищення тиску в одному напрямку і вільного пропуску жідкос- ти через зворотний клапан в іншому і устанавлівают- ся в гідролінії реверсивних гідромашин. Гідроклапани назад-запобіжні изготов- лени по ТУ 4144-014-00239882-2007. Гідроклапани назад-запобіжні вклю- ють в себе запобіжний і зворотний клапани. Найменування показника Значення ОПК-16 ОПК-20 Умовний прохід, мм 16 20 Діапазон настройки тиску клапана, МПа від 5 до 35 Витрата, л / хв: • мінімальний 3 8 • номінальний 63 160 • максимальний 120 250 Максимальні внутрішні витоку, см3 / хв - 0 при тиску 0,75 р, Маса, не більше, кг: • ОПК-16 0,4 • ОПК-20 0,75 ОПК-16 ОПК-20 Блок клапанів БК-01 Блок клапанів БК-01 призначений для соедине- ня (перекриття) напірної магістралі із зливною магістраллю і захисту напірної магістралі від перевищення тиску. Виготовляється блок клапанів по ТУ 4144-014- 00239882-2007. Для з'єднання блоку клапанів з елементами гид- равліческой схеми комплектуемого вироби, слід застосовувати штуцери з елементами ущільнювачів по ГОСТ 25 065-90 для різьблення М18 × 1,5 із застосуванням гумових кілець 015-019-25-2-3 по ГОСТ 18829-73. Блоки назад-запобіжних гідроклапанів БОПК-16.1, БОПК-16.2, БОПК-20.1, БОПК Блоки назад-запобіжних гідроклапа- нов призначені для захисту реверсивних гид- Ромашин від перевантаження при підвищенні тиску в гідросистемі в одному напрямку і для свобод- ного пропуску рідини в іншому напрямку. Блок назад-запобіжних клапанів з- товлені за ТУ 4144-014-00239882-2007. Стикувальний під'єднання дозволяє устанавли- вать блок безпосередньо на гідромашині. Блок з трубним підключенням дозволяє встраі- вать блок в магістраль, Производитель гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт ⭐️, Лучшая цена ➤ Строительная техника, Дорожная техника, Транспортная техника, Строительное оборудование, Коммунальная техника, Погрузчика, Бульдозера, Катка, Экскаватора, Автокрана, Вилочного погрузчика, Грейдера, Самосвала, Кузова, Подъема, Грейфера, Кран, Автогрейдера, Манипулятора, Зерновоза, Спецтехники, Прицепа, Трактора, Техника для уборки улиц, Запчасти для спецтехники, Навесное снегоуборочное оборудование, Харвестера, Лесозаготовительных машин, Лесного Комбайна, Ремонт гидронасоса Строительной техники, Ремонт гидромотора Строительной техники, Ремонт гидравлики Строительной техники, Ремонт гидронасоса Дорожной техники, Ремонт гидромотора Дорожной техники, Ремонт гидравлики Дорожной техники, Ремонт гидронасоса Транспортной техники, Ремонт гидромотора Транспортной техники, Ремонт гидравлики Транспортной техники, Ремонт гидронасоса Строительного оборудования, Ремонт гидромотора Строительного оборудования, Ремонт гидравлики Строительного оборудования, Ремонт гидронасоса Коммунальной техники, Ремонт гидромотора Коммунальной техники, Ремонт гидравлики Коммунальной техники, Ремонт гидронасоса Погрузчика, Ремонт гидромотора Погрузчика, Ремонт гидравлики Погрузчика, Ремонт гидронасоса Бульдозера, Ремонт гидромотора Бульдозера, Ремонт гидравлики Бульдозера, Ремонт гидронасоса Катка, Ремонт гидромотора Катка, Ремонт гидравлики Катка, Ремонт гидронасоса Экскаватора, Ремонт гидромотора Экскаватора, Ремонт гидравлики Экскаватора, Ремонт гидронасоса Автокрана, Ремонт гидромотора Автокрана, Ремонт гидравлики Автокрана, Ремонт гидронасоса Вилочного погрузчика, Ремонт гидромотора Вилочного погрузчика, Ремонт гидравлики Вилочного погрузчика, Ремонт гидронасоса Грейдера, Ремонт гидромотора Грейдера, Ремонт гидравлики Грейдера, Ремонт гидронасоса Самосвала, Ремонт гидромотора Самосвала, Ремонт гидравлики Самосвала, Ремонт гидронасоса Кузова, Ремонт гидромотора Кузова, Ремонт гидравлики Кузова, Ремонт гидронасоса Подъема, Ремонт гидромотора Подъема, Ремонт гидравлики Подъема, Ремонт гидронасоса Грейфера, Ремонт гидромотора Грейфера, Ремонт гидравлики Грейфера, Ремонт гидронасоса Крана, Ремонт гидромотора Крана, Ремонт гидравлики Крана, Ремонт гидронасоса Автогрейдера, Ремонт гидромотора Автогрейдера, Ремонт гидравлики Автогрейдера, Ремонт гидронасоса Манипулятора, Ремонт гидромотора Манипулятора, Ремонт гидравлики Манипулятора, Ремонт гидронасоса Зерновоза, Ремонт гидромотора Зерновоза, Ремонт гидравлики Зерновоза, Ремонт гидронасоса Спецтехники, Ремонт гидромотора Спецтехники, Ремонт гидравлики Спецтехники, Ремонт гидронасоса Прицепа, Ремонт гидромотора Прицепа, Ремонт гидравлики Прицепа, Ремонт гидронасоса Трактора, Ремонт гидромотора Трактора, Ремонт гидравлики Трактора, Ремонт гидронасоса Техники для уборки улиц, Ремонт гидромотора Техники для уборки улиц, Ремонт гидравлики Техники для уборки улиц, Запчасти для гидронасоса, Запчасти для гидромотора, Запчасти для гидравлики, Ремонт гидронасоса Навесного снегоуборочного оборудования, Ремонт гидромотора Навесного снегоуборочного оборудования, Ремонт гидравлики Навесного снегоуборочного оборудования, Ремонт гидронасоса Харвестера, Ремонт гидромотора Харвестера, Ремонт гидравлики Харвестера, Ремонт гидронасоса Лесозаготовительных машин, Ремонт гидромотора Лесозаготовительных машин, Ремонт гидравлики Лесозаготовительных машин, Ремонт гидронасоса Лесного Комбайна, Ремонт гидромотора Лесного Комбайна, Ремонт гидравлики Лесного Комбайна, Гидравлика от производителя. Основні принципи 1. Введення Оскільки ця глава присвячена основам, ми повинні згадати деякі фізичні терміни. при цьому необхідно відзначити, що раніше фізика сама по собі була дуже сильно розділена з хімією. тепер ми знаємо, що ця межа постійно змінюється і що хімія надає вирішальне значення на життєві процеси, причому сполучною ланкою є електричні або, якщо хочете, електронні ефекти. Наші методи можуть трохи відрізнятися від методів, прийнятих до сих пір в практиці гідроприводів, і ми Сподіваємося на Ваше розуміння. У виносках внизу сторінки ми вказуємо на кожне конкретне відхилення. Нашою метою є однакове опис технічних процесів у всіх областях техніки. 1.1. Рідинна техніка (флюідіка) Наша предметна область ще недавно називалася «Масляна гідравліка й пневматика». виправлення було внесено не тільки з боку DIN (німецьких промислових стандартів), але і з боку промисловості, і тепер предметна область носить назву «Рідинна техніка». коли багато років тому виникло найменування «Масляна гідравліка », нафтова промисловість з інтересом сприйняла це найменування, оскільки ця галузь займалася переважно проблемами трубопроводів, а гідравліка була вченням або наукою про поведінку рідких середовищ. Насправді ж ця предметна область займалася також питаннями передачі енергії, а в нерухомою рідини - питаннями передачі тиску. Наприклад, насос може створити потік рідини, якщо гідроциліндр або гідромотор виконують свою функцію, при виконанні якої необхідно брати до уваги закони, що діють для потоку. Таким чином, властивість «Гідравлічний »На відміну від« Механічний »або «Пневматичний» було збережено в рідинної техніці. Однак, такі мовні звороти, як «десь встановлена гідравліка »слід уникати. Треба взяти до уваги, що установки і обладнання для рідинної техніки використовують механічні властивості середовища, що створює тиск, - а саме здатність створювати тиск, що характерно не тільки для «Гідравлічні», а й для «Пневматичної» складової рідинної ті ники. Рідке середовище включає в себе, як відомо, Ж1 / кістки, пари та гази, в тому числі повітря в вигляді civ сі газів. Оскільки рідинна техніка, як у; було згадано, займається механічними свс ствами рідких середовищ, то, говорячи про рідинах, i \ розуміємо «гідромеханіки», а кажучи про повітрі «Механіка», з якою ми також будемо име справа. 1.2. гідромеханіка У «гідравлічної» частини рідинної техніки ^ користуються закони гідромеханіки. При цьому Дс ня або енергія (або просто сигнали у вигляді ДГ лення) передаються відповідно до законів п / ростатікі (механіка статичних рідин) і гідрокінетікі1) (механіка циркулюючих жідн стей). 1.2.1. гідростатика У фізиці є поняття «гідростатичний та ня ». Це такий тиск, який впливає на поверхню дна заповненого рідиною откр того судини і залежить від рівня заповнює з суд рідини. При цьому має місце так називс мий гідравлічний парадокс, який полягає в тс що форма посудини не грає ролі, і величина Дс лення залежить виключно від висоти рівнів рідини. Зауважимо, що тиск у дна сосу, вище, ніж на поверхні. Цей факт, якщо вспо нитка про тиск води на глибині відкритого міг. досить відомий. До речі, точно так же вед себе і «повітряний океан». У статиці панує рівновага сил; аналогк але це дійсно і для Паскаля. на д судини, на дні моря або на певній висок точки вимірювання величина тиску не веде до i трансформаційних змін існуючих співвідношень. Якщо «замкнути» рідина в закритому об'ємі (н приклад, в гидроцилиндре), то за допомогою відпо ствующих технічних заходів (наприклад, \ - Сосова) можна і проводити роботи при значите / але великих тисках в порівнянні з давленк ми, створюваними силами тяжкості. Ця область досить широко відома, так само як «Гідро ,! Наміка ». У використовуваної англійській літературі споконвічний було відоме поняття «Гідрокінетіка». Останнім часом г цим поняттям, перш за все в американській літературі, noi мают також гідродинаміку. Однак в даному випадку в соотв ності зі стандартом DIN 13317 «Механіка твердих тіл», в ко ром динаміка розглядається в якості родового поняття м статики і кінетики (динаміка в принципі займається різного при ми силами, і не тільки проісходящімі_із кінетичної) рекомендується використовувати поняття «Гідродинаміка» в i честве родового поняття для Паскаля і гідрокінетікі. Тиск, що створюється насосом в замкненому обсязі, поширюється рівномірно на всі боки. Дно посудини (в цьому випадку поршень циліндра) стає рухомим, і якщо насос продовжує нагнітання рідини, тобто створює тиск, стовп рідини починає рухатися. Якщо гідроциліндр, в тому числі і під тиском, знаходиться в стані спокою, наприклад в гідрозажіма, є рівновага сил, і вплив може розглядатися як гідростатичний. якщо ж поршень гідроциліндра переміщається за рахунок підведення потоку рідини під тиском, то вплив надає не тільки тиск, що виникає з потенційної енергії, а й виникає з кінетичної енергії швидкісне тиск, яке в установках рідинної техніки також має прийматися до уваги. З урахуванням цього позначення пристрою як «Гідростатичне не зовсім правильне, хоча в даному випадку гідростатичні взаємини переважають. 1.3. Форми передачі енергії (вибірка) Таблиця 1.1. Ознаки форм передачі енергії 1 Дивись виноску до розділу 1.2. Як підрозділу рідинної техніки, хоча гідравліка - Як підрозділу рідинної техніки, хоча пневматика - Так як в установках з переважаючими «гидростатическими взаємовідносинами »здійснюється передача тиску, вони працюють з відносно великим тиском і незначними швидкостями потоку, таким чином, впливу гідрокінетікі 1 »тут мінімальні. 1.2.2. Гідрокінетіка Установки, в яких для передачі потужності використовується кінетична енергія протікає рідини, зазвичай не зараховуються до рідинної техніці, хоча з точки зору фізики для цього немає ніяких підстав. Це, наприклад, широко відомі так звані «гідродинамічні приводи », Які коректно було б назвати, як це вже неодноразово пропонувалося, «гідрокінетіческімі приводами ». Для цього виду техніки дійсні не тільки закони гідрокінетікі, а й закони Паскаля, проте перші превалюють. Гідродинамічним приводам притаманні високі швидкості потоку і порівняно невисокі тиску Основні принципи Кількість енергії залежить від маси т і швидкості v тіла (6) 2.2.3. потужність Потужність - частка від ділення роботи на час W Р Одиницею потужності в системі СІ є Ватт (Вт) 1 Вт Дж с. 2.4. гідромеханіка Гідромеханіка має справу з фізичними характеристиками і поведінкою рідин в нерухомому (Гідростатика) і рухомому (гідрокінетіка 1)) станах. Різниця між рідкими і твердими тілами полягає в тому, що частинки, з яких складаються рідини, можуть вільно переміщатися всередині займаного обсягу. Отже, рідини не мають специфічної форми, вони приймають форму що містить їх судини. За контрастом з газами рідини практично не стискаються. 2.3. Швидкість, прискорення 2.3.1. швидкість Швидкість - це відстань s, поділена на час t, за яке це відстань подолано. (8) В системі СІ швидкість вимірюється в метрах в секунду (М / с). 2.3.2. прискорення Якщо тіло не рухається з постійною швидкістю, це кваліфікується як прискорення. Зміна швидкості може бути позитивним (Збільшення швидкості / прискорення) або негативним (Зменшення швидкості / уповільнення). Лінійне прискорення визначається як зміна швидкості v за час t О) В системі СІ одиницею прискорення (уповільнення) є метр на секунду в квадраті (м / с2). 2.4.1. гідростатика Строго кажучи, закони гідростатики відносяться тільки до ідеальних рідин, які розглядаються без маси, тертя і стисливості. У звязку з цим можливо зробити висновок про поведінку ідеальних, тобто вільних від тертя систем циркуляції. Проте, втрати в тій або іншій формі властиві всім компонентам рідинних систем. У компонентах, які працюють по дросельного принципом, втрати дійсно визначають їх функціонування. 2.4.2. тиск Якщо судини різної форми з однаковою площею днища заповнені рідиною до одного і того ж рівня л, то тиску на дно дорівнюватимуть
Популярные категории ⚡️
Uncategorized (14504) Гидромотор | Гидронасос (731) Гидромотор | Гидронасос, Гидравлика (397) Гидрораспределители (123) Гидрораспределитель (127) Гидросистема МТЗ (159) Гидроцилиндры (3398) Гидроцилиндры, Запчасти к комбайнам (103) Головка цилиндров Д-21 (64) Двигатель МТЗ (157) Дозаторы (77) Запчасти ЯМЗ (139) Запчасти к Гидравлике/Подшипники, пилотники, датчики (85) Запчасти к комбайнам (728) Запчасти к почвообрабатывающей технике (328) Запчасти к сельскохозяйственной технике (1803) Кабина тракторов МТЗ (73) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Двигатель МТЗ (136) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Коробка передач МТЗ (88) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Передний ведущий мост МТЗ (89) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Перечень подшипников качения мтз (200) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Пусковой двигатель МТЗ (66) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Раздельно-агрегатная гидросистема МТЗ (169) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Сцепление МТЗ (66) Каталог запчастей/Запчасти МТЗ/Электрооборудование МТЗ (73) Каталог запчастей/Запчасти ЮМЗ/Двигатель ЮМЗ (76) Коробка передач МТЗ (93) Насосы водяные (282) Насосы дозаторы (75) Передний ведущий мост МТЗ (102) Переоборудование рулевого управления тракторов (87) Подшипники (198) Поршневая группа (65) Поршнекомплекты (68) Пусковой двигатель МТЗ (68) Ремкомплекты (5067) Ремонт гидравлики (4038) Ремонт узлов и запчастей (4061) Система питания Мтз (78) Сцепление МТЗ (70) Тракторные запчасти (1735) Турбины (186) Турбокомпрессор (193) Шестеренчатый насос (68) Электрооборудование ЮМЗ (73)
Метки товаров
Massey Ferguson Восстановление ✅ Капитальный ремонт Лучшая цена ➤ Лучшая цена ➤ Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson ПТС 3х штоковый короткий, ПТС 3х штоковый короткий, Гидроцилиндры, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Продажа ⭐️ Производство и ремонт гидравлики ⭐️ Ремонт Ремонт Гидромотор МГП 80, Ремонт Гидромотор МГП 80, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Ремонт Гидромотор МП 90, Ремонт Гидромотор МП 90, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Ремонт ТНВД МТЗ 80 д 240, Ремонт ТНВД МТЗ 80 д 240, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Ремонт гидрораспределителя JCB 8080 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 115 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 130 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 130D Ремонт гидрораспределителя JCB JS 130LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 140 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 145D Ремонт гидрораспределителя JCB JS 145LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160L Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160NL Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160N LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 180 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 180L Ремонт гидрораспределителя JCB JS 190 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 200 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 200L Ремонт гидрораспределителя JCB JS 200LC Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson без посредников Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson найти Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson отзывы Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson поможем Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson с гарантией Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson сравни Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson цена Ремонт гидрораспределителя гусеничных экскаваторов JCB Ремонт ⚡️ Реставрация Стартер ПД 10 Ремонт, Стартер ПД 10 Ремонт, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Т 130 перекос, Т 130 перекос, Гидроцилиндры, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена гидрораспределителя
Метки товаров
Massey Ferguson Восстановление ✅ Капитальный ремонт Лучшая цена ➤ Лучшая цена ➤ Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson ПТС 3х штоковый короткий, ПТС 3х штоковый короткий, Гидроцилиндры, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Продажа ⭐️ Производство и ремонт гидравлики ⭐️ Ремонт Ремонт Гидромотор МГП 80, Ремонт Гидромотор МГП 80, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Ремонт Гидромотор МП 90, Ремонт Гидромотор МП 90, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Ремонт ТНВД МТЗ 80 д 240, Ремонт ТНВД МТЗ 80 д 240, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Ремонт гидрораспределителя JCB 8080 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 115 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 130 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 130D Ремонт гидрораспределителя JCB JS 130LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 140 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 145D Ремонт гидрораспределителя JCB JS 145LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160L Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160NL Ремонт гидрораспределителя JCB JS 160N LC Ремонт гидрораспределителя JCB JS 180 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 180L Ремонт гидрораспределителя JCB JS 190 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 200 Ремонт гидрораспределителя JCB JS 200L Ремонт гидрораспределителя JCB JS 200LC Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson без посредников Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson найти Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson отзывы Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson поможем Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson с гарантией Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson сравни Ремонт гидрораспределителя Massey Ferguson цена Ремонт гидрораспределителя гусеничных экскаваторов JCB Ремонт ⚡️ Реставрация Стартер ПД 10 Ремонт, Стартер ПД 10 Ремонт, Ремонт узлов и запчастей, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена Т 130 перекос, Т 130 перекос, Гидроцилиндры, Производство и ремонт гидравлики ⭐️, Ремонт ⚡️, Продажа ⭐️, Восстановление ✅, Реставрация, Капитальный ремонт, Лучшая цена гидрораспределителя
Shopping cart